Barbell Biceps Curl bài tập đứng cuốn tạ tập cơ tay trước

Bài tập này sẽ giúp bạn co tay được nhiều hơn nhờ vào khoảng trống được thiết kế trên thanh EZ, nhờ đó bạn sẽ tập cho cơ bắp tay trước được nhiều hơn.


Thông tin bài tập Barbell Biceps Curl

Loại bài tập: Sức mạnh

Thiết bị tập: Tạ đòn

Loại cơ: Khu biệt (Isolation)

Loại: Kéo
Hướng dẫn thực hiện bài tập Barbell Biceps Curl

Đứng thẳng chân rộng bằng hông, với 2 tay cầm tạ đòn, lòng bàn tay hướng tới trước, cánh tay duỗi thẳng và hơi cong khuỷu tay.
Thở ra, cuộn cánh tay lên cho thanh tạ tiến lại gần ngực. Bóp chặt tay ở vị trí cao nhất.
Hít vào và duỗi tay ra về vị trí ban đầu.

Các biến thể khác của bài tập đứng cuốn tạ tập bắp tay
1. EZ-Bar Curl

Bài tập này sẽ giúp bạn co tay được nhiều hơn nhờ vào khoảng trống được thiết kế trên thanh EZ, nhờ đó bạn sẽ tập cho cơ bắp tay trước được nhiều hơn.

2. Preacher Curl

Bài này thì giúp các bạn cố định cánh tay tốt hơn và giúp bạn không bị đung đưa khi tập nặng.

3. Dumbbell Curl

Đơn giản là nếu không có thanh đòn thì thay thế bằng tạ tay vậy

Reverse Barbell Curl – Cuốn tạ ngược tay

Bài này giống như bài gốc nhưng bạn sẽ cầm với lòng bạn tay ngược lại mà thôi.

Các bài thể hình cho cơ tay ở trên đây là những bài giúp cho cơ tay trước phát triển tốt nhất mà mọi Gymer nên nhớ để tập thường xuyên.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *